Schoolgids en schoolplan

De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden bij onze school en voor iedereen die interesse heeft in onze school. Er staat praktische informatie in, over leerstofinhoud, het personeel, een jaarkalender en over de wijze waarop wij de resultaten van ons onderwijs toetsen

U kunt de schoolgids als PDF bekijken.  Schoolgids 2019-2020 

Het schoolplan is een document waarin we eens in vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijven. Dit schooljaar zal het nieuwe schoolplan geschreven worden en komt in januari 2020 online. 

schoolplan 2015-2019 update oktober 2018 – kopie