NTC-richtingen

Onze school geeft onderwijs aan de volgende 3 NTC-richtingen.

NTC- Richting 1: Is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België. Het onderwijs werkt zich toe naar de kerndoelen Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.

NTC- Richting 2: De richting is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Niet primair gericht op een terugkeer naar Nederland en België. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van 2 jaar gevolgd. Er wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar een andere taal zal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

NTC Richting 3: Aanleren van het Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren.

type of papers