Doelen en uitgangspunten

Doel

Ons NTC onderwijs heeft als doel:

– De Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren. Hierbij sluiten we aan bij het onderwijs in Nederland en België, zodat bij een eventuele terugkeer het onderwijs zo goed als mogelijk kan worden voortgezet, hierbij richten we ons op de kerndoelen Primair Onderwijs Nederlands;

– De kennis van en de binding met de Nederlandse en Belgische cultuur te bevorderen. Hierbij werken we toe naar de kerndoelen Primair Onderwijs ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld.’

 

Uitgangspunten

Wij willen dat NTC ‘De Oranje Baobab’ een school is waar iedereen met plezier naar toe gaat om de Nederlandse taal te leren en te ontwikkelen. Dit doen wij door een plek te creëren waar de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek waar we met respect met elkaar omgaan en elkaars verschillen accepteren en waarderen.

Wij houden in ons onderwijs ook rekening met deze verschillen en geven elk kind de aandacht die hij of zij verdient.