Inspectie rapport 2016

Inspectierapport 2016

Hier vindt u het rapport kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij bezochten in november 2016 onze school in het kader van een kwaliteitsonderzoek (KO). Bij dit KO deed de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het ging hierbij om indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het aanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch handelen van de leraar, het didactisch handelen van de leraar, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de actieve rol van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen.

Algemeen beeld van de inspectie:

Algemeen beeld:
‘NTC-school de Oranje Baobab levert over het geheel genomen voldoende tot goede kwaliteit. Alle indicatoren zijn tenminste als voldoende beoordeeld. De directeur/leraar heeft veel lijn aangebracht in de school, enerzijds in het dagelijkse onderwijs door bijvoorbeeld het invoeren van moderne methodes. Anderzijds in de kwaliteitszorg door gebruik te maken van een zelfevaluatie-instrument en hier vervolgens planmatig en doelgericht verbeteracties aan te koppelen. Daarnaast draagt de sterke pedagogische en didactische benadering van de directeur/leraar in grote mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs op de Oranje Baobab. De lessen kenmerken zich door een prettige sfeer, een gestructureerde aanpak van de leerkracht en een actieve leerhouding van de leerlingen. De leerlingen en de ouders met wie de inspectie gesproken heeft geven aan heel tevreden te zijn over de Nederlandse lessen.’

Het volledige rapport kan hier gelezen worden:

28KV_DEFINITIEF RAPPORT_KO_NTCPO_290965-9559229VL_NTC-vo_Dakar_DEFINITIEF RAPPORT_20161114